top of page

PÅBYGGING TIL STUDIEKOMPETANSE

Vårt tilbud:

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

                                   

Hvorfor velge utdanningsprogram for påbygging til studiekompetanse?

Generell studiekompetanse gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høgskoler.

Det er også fint å ta dette året som en nyttig allmenndanning uansett hvilken vei du velger videre. Fagene gir dyktighet i det alminnelige liv – man får utvidet sitt grunnlag for å forstå sammenhenger i kulturen ved at man får innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger gjennom ulike tider. Fakta fra naturen, logikken i matematikken, noe av det som har skjedd opp gjennom tidene i historien og litteraturen i  engelsk og norsk gir en plattform for et meningsfullt liv. Om man blir hjemmeværende, tar del i arbeidslivet eller studerer mer, kommer det godt med å ha en vid horisont!

Du kan søke hvis du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller har oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). 

Vi har fagene norsk (10 t/u), matematikk (5 t/u), internasjonal engelsk (5 t/u), historie (5 t/u), naturfag (3 t/u) og kroppsøving (2 t/u). Skoledagen begynner med et ord fra Bibelen og en kort morgenbønn, og en gang i uka kan vi delta på Evangeliesenterets morgensamling. 

Mer om læreplanene finner du på utdanningsdirektoratets nettside:

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/pabygging-til-studiekompetanse

"Gi elevene fornyet sinn
forvandlet liv og 
høy faglig dyktighet."

VISJONEN

bottom of page