top of page

Overordnet personvernerklæring
Østerbo Videregående Skole har prosedyrer og rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles i tråd med regelverket og retningslinjer i GDPR.


Det er utarbeidet personvernerklæringer for ansatte, elever/foresatte og eksterne samarbeidspartnere.


Skolen jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte personopplysninger mot utilsiktede endringer, sletting eller utlevering til uautoriserte partnere, eksternt og internt.
Mer detaljert informasjon kan bli gitt fra skolens administrasjon på Østerbo.

bottom of page