Overordnet personvernerklæring
Østerbo Videregående Skole har prosedyrer og rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles i tråd med regelverket og retningslinjer i GDPR.


Det er utarbeidet personvernerklæringer for ansatte, elever/foresatte og eksterne samarbeidspartnere.


Skolen jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte personopplysninger mot utilsiktede endringer, sletting eller utlevering til uautoriserte partnere, eksternt og internt.
Mer detaljert informasjon kan bli gitt fra skolens administrasjon på Østerbo.