top of page

OM SKOLEN

Østerbo videregående skole er etablert som en stiftelse med formål å drive kristen skolevirksomhet for elever med behov for ekstra oppfølging og tilrettelagt undervisning. Skolen er godkjent etter lov om frittstående skoler og elevene betaler ikke skolepenger.

Skolen har plass til 66 elever, undervisningen foregår i små grupper og bygger på kristen tro.

"Gi elevene fornyet sinn
forvandlet liv og 
høy faglig dyktighet."

VISJONEN

bottom of page