top of page

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Vårt tilbud:

Vg1 helse- og oppvekstfag

Vg2 helsearbeiderfaget

Hvorfor velge utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag?

Du vil kanskje jobbe med mennesker i forskjellige livssituasjoner. Helse- og oppvekstfag gir kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer og arbeidsmiljø.

 

Du kan søke hvis du har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende.

Vg1 legger grunnlaget for Vg2  
Vi tilrettelegger for utvikling av kunnskap og ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling. Du lærer om barns utvikling, arbeidsmiljø, livsstilssykdommer, kost, ernæring og hygiene mm.

I Vg2 tilbyr vi helsearbeiderfag
Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

 

For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Du kan søke på Vg2 hvis du har fullført Vg1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Mer om læreplanene finner du på utdanningsdirektoratets nettside:

Vg1 https://www.udir.no/kl06/HSF1-02                          

Vg2 https://www.udir.no/kl06/HEA2-03 

"Gi elevene fornyet sinn
forvandlet liv og 
høy faglig dyktighet."

VISJONEN

bottom of page