top of page

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vårt tilbud:

Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Vg2 tømrer

                                   

Hvorfor velge utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk?

Dette utdanningsprogrammet fører fram til yrker som vei- og anleggsfagarbeider, asfaltør, banemontør, anleggsmaskinfører, maler, murer, tømrer, rørlegger, stillasbygger, taktekker,  blikkenslager, trevaresnekker og glassfagarbeider.

 

Skolen vår gir en opplæring som retter seg mot byggebransjen. De fleste av våre elever som går videre med læretid og tar fagbrev, ender opp med fagbrev som tømrer.

Skolen er godt utstyrt med verktøy og annet tekniske utstyr. Vi har verksteder på skolen, men mye av praksisopplæringen skjer på byggeplasser i nærområdet eller ved at det settes opp små hytter på skolens område.

Elevene får også prøve seg på rehabilitering og ombygg av enten skolens egen bygningsmasse eller bygninger som inngår i driften av Østerbo Evangeliesenter.

Velger du dette utdanningsprogrammet, bør du like å jobbe med praktiske oppgaver. Men faget krever også at du har evne til å planlegge, samarbeide og bruke digitale verktøy for tegning og planlegging av arbeidsoppgaver.

Skolen vektlegger opplæring i bruk av sikringsutstyr, og fokuset er stort på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

I YFF på byggfag kan elevene fordype seg i, å få opplæring i masseforflyttningsmskiner.

"Gi elevene fornyet sinn
forvandlet liv og 
høy faglig dyktighet."

VISJONEN

bottom of page