• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram
BYGG- OG
ANLEGGS-TEKNIKK
HELSE- OG
OPPVEKSTFAG
PÅBYGGING TIL
STUDIEKOMPETANSE 
OM SKOLEN

Du ønsker å ta videregående skole og trenger

       - ekstra oppfølging

       - trygt miljø på kristen grunn

       - tilrettelagt undervisning i små grupper

       - fredfull atmosfære med flotte treningsmuligheter ute og inne

Vi tilbyr det ovenstående og følgende programfag:

      Vg1 bygg- og anleggsteknikk
      Vg2 tømrer

      Vg1 helse- og oppvekstfag
      Vg2 helsearbeiderfag​

      Vg1 restaurant- og matfag
      Vg2 kokk- og servitørfag
     
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 

 

Vi tar imot ungdom og voksne som ønsker å fullføre videregående skole, selv om de tidligere har droppet ut på grunn av rusavhengighet eller andre utfordringer. Skolen har plass til 66 elever.

Opptakskrav

Det er tre ufravikelige krav for opptak til vår skole. Søker må dokumentere:

1.    Fullført grunnskole

Vitnemål fra grunnskolen og kompetansebevis/karakterutskrifter fra tidligere videregående opplæring, uansett resultat. Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på eller skriv ut fra Vigo.no

2.    Behov for tilrettelagt opplæring

Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent instans utenfor skolen, f.eks. spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, behandlingssted, psykolog, NAV (ved sakkyndig) eller lignende.

3.    Dokumentert ungdomsrett eller realkompetansevurdering

Dersom du er over 25 år og har brukt opp ungdomsretten din (om du er i tvil – ta kontakt med Opplæringsavdelingen i fylkeskommunen din) må du få en realkompetansevurdering.

Er du over 18 år og fremdeles har ungdomsrett, trenger vi dokumentasjon på dette (ta da kontakt med inntakskontoret i fylkeskommunen din).

   

https://www.kompetansenorge.no/realkompetanse/Realkompetansevurdering-i-grunnskole-og-videregaende/realkompetansevurdering-i-videregaaende-opplaring/

STABEN

Jørgen Westerveld

..

Assisterende rektor

Lærer i historie PB3

Tlf. 99 71 19 90

E-post: 

bjorn.royndal@o-vgs.no

bjorn.png

Bjørn Røyndal

..

Rektor

Tlf. 40061099

E-post:

bjorn.royndal@o-vgs.no

..

Lærer i fellesfag

Rådgiver

John Yngve Sønvisen

nina christophersen.jpg

Nina Christoffersen

..

Administrasjonskonsulent

Vikarlærer

..

Fredrik Stubberud

Lærer i byggfag 

Teamleder for byggfag

Anne Gunn Pettersen

..

Lærer i norsk 

Kontaktlærer for PB3

Teamleder for fellesfag

Anne Ultvedt

..

Lærer i engelsk

og samfunnsfag 

..

Anna Berit Føyen

Lærer i matematikk  koordinator for spesialundervisningen

Petter Åsheim

..

Lærer i byggfag   Kontaktlærerfor BT2A

Hedda Hartveit

..

Kokkeutdannet lærerassistent på matfag.

..

Knut-Emil Hellesø

Lærer i restaurant og matfag

Kontaktlærer for restaurant og matfag 

IMG_20190920_130145898_edited.jpg

            Solveig J. Buer                   

..

Lærer i helse- og oppvekst  

Kontaktlærer for HA2A

Teamleder for helse- og

oppvekstfag

E-post:

Solveig.J.Buer@o-vgs.no

..

Torill Rølleid 

Assistent i helse- og oppvekstfag

kristin farstad.jpg

Kristin Farstad

..

Lærer i norsk, naturfag og kroppsøving

Magne D.jpg

 

Magne Degnes

..

Lærer i matfag

Kontaktlærer for KS2

 

E-post:

magne.degnes@o-vgs.no

Vidar.jpg

Vidar Hartveit

..

Lærer i byggfag

Kontaktlærer for BA1A

 

Frode Bilsbak.jpg

Frode Bilsbak
..
Vikarlærer i historie
Konsulent

ELEVENE SIER OM SKOLEN

Skolen setter inn mange ressurser for at elevene skal klare skoleåret, fordi dei bryr seg om oss. Lærerne møter elevene med respekt, omsorg og kjærlighet. De gir oss utfordringer som vi elever går gjennom og klarer det fordi lærerne gir støtte, samtaler og oppmuntring. Det gir oss tro på oss selv og vi klarer utfordringer. Det gir oss elever en fantastisk mestingsfølelse, og vi blir ikke redde for nye utfordring fordi vi får tro på oss selv og klarer å takle nye utfordringer.

Liv Kari - Helsefag VG2

1 / 4